Innovació

Un dels objectius principals de la recerca en salut és oferir solucions que puguem traslladar a la pràctica clínica, que aportin beneficis a la societat, i que siguin viables econòmicament. En aquest sentit, en l'atenció primària treballem ja amb un important grau de maduresa i experiència.

Des de l'IDIAPJGol apostem per la transferència i la innovació a l'àmbit de l’atenció primària amb la finalitat d’aportar eficiència i eficàcia al sistema sanitari, respondre a les necessitats dels professionals sanitaris i els pacients, millorar l’atenció a les persones i promoure la salut i la qualitat de vida.  

A què ens dediquem, doncs? A fer quelcom diferent, fer-ho millor i afegir valor. Ens dediquem a innovar. Des de l'IDIAPJGol busquem també la col·laboració amb altres entitats i instituts de recerca en aquesta línia.