Fem recerca per la salut de les persones

0
0
0
s2smodern

L’excés de burocràcia i la sobrecàrrega de feina, entre els principals motius de malestar dels professionals a Catalunya a l’hora d’aplicar la llei de l’eutanàsia

Un estudi coordinat per investigadors de l’IDIAPJGol analitza per primer cop el punt de vista dels professionals en l’aplicació de la Llei orgànica de regulació del dret a morir dignament, aprovada l’any 2021

45983310331 4bca272af6 cFoto: Ariadna Creus i Àngel García, Banc d’Imatges Infermeres

Un estudi liderat per investigadors de l’Institut d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAPJGol) ha revelat les tensions i dificultats experimentades pels professionals de la salut i del dret en la prestació d’ajuda a morir a Catalunya. El treball, publicat a la revista Gaceta Sanitaria, conclou que l’estrès burocràtic i la sobrecàrrega de treball són els principals motius de malestar dels professionals en l’aplicació de la Llei Orgànica de Regulació de l’Eutanàsia (LORE).

L’estudi s'ha basat en entrevistes individuals i grups de discussió amb un total de 29 professionals (personal mèdic, d’infermeria, farmàcia, treball social, psicologia, suport espiritual i dret) que han participat en la prestació d’ajuda a morir. Els resultats revelen que el procés de prestació d’aquest servei es divideix en quatre moments clau: l’acollida de la sol·licitud, el procediment medicoadministratiu, la prestació en si i el tancament del procés.

En l’acollida de la sol·licitud, els metges entrevistats destaquen la determinació dels sol·licitants, que sovint han reflexionat durant anys sobre la seva decisió. D’una banda, aquesta determinació genera seguretat moral en els professionals, però, de l’altra, els fa sentir incòmodes, ja que perceben una contradicció entre la capacitat i l’autonomia del sol·licitant i la necessitat de verificar el compliment dels requisits legals.

La investigació destaca que, durant el procés, els professionals poden arribar a experimentar una sensació d’impotència o inseguretat en veure qüestionat el seu criteri professional per altres professionals, especialment en casos de sol·licitants amb diagnòstic psiquiàtric o amb altres situacions especials.

En el procediment medicoadministratiu, els professionals destaquen les dificultats per trobar el metge consultor que emeti l’informe favorable corresponent i altres factors que poden allargar el procés, com les oposicions familiars o els períodes de vacances.

Durant la prestació de l’eutanàsia, els professionals han de gestionar la situació amb la família, assegurar el procediment de l’administració de la medicació i coordinar-se amb el quiròfan en cas de donació d’òrgans.
En el tancament del procés, molts professionals manifesten la necessitat de descansar i compartir les seves experiències amb els companys, tot i que els poden causar malestar algunes dificultats en la comunicació amb altres professionals.

L’investigador de la Unitat de Suport a la Recerca Metropolitana Nord, Xavier Busquet, que ha liderat l’estudi, destaca que el treball posa de manifest “la necessitat d’abordar les diverses fonts de malestar dels professionals, tant de caire administratiu, emocional o moral, que han de ser abordades per garantir l’accés a un nou dret, una correcta aplicació de la llei i proporcionar suport adequat als professionals de la salut.”

Referència de l’article

Verdaguer M, Beroiz-Groh P, Busquet-Duran X, Moreno-Gabriel E, Arreciado Marañón A, Feijoo-Cid M, Domènech M, Íñiguez-Rueda L, Vallès-Peris N, Cantarell-Barella G, Toran-Monserrat P. La ley de eutanasia y experiencias profesionales: tensiones en la práctica clínica [The euthanasia law and professional experiences: tensions in clinical practice]. Gac Sanit. 2024 Mar 11:S0213-9111(24)00020-7. Spanish. doi: 10.1016/j.gaceta.2024.102373. Epub ahead of print. PMID: 38472012.