escribir asesoramiento filiación

 

Afiliació dels autors en les publicacions científiques

L'objectiu d’aquest manual és proporcionar als investigadors de l'IDIAPJGol, l'ICS i les entitats relacionades, criteris per posar adequadament l'afiliació de l'autor en les diverses publicacions que facin.

És molt important fer servir la mateixa signatura, i mencionar sempre l’IDIAPJGol, ja que és l’única manera de garantir la visibilitat de l’Institut.

Nom i adreça de l'Institut

El nom oficial de la institució és:

Fundació Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina

Aquest és el nom que ha de constar en la filiació científica. A banda d’aquesta nomenclatura, per a usos més informals podem fer servir:

Institut d’investigació en Atenció Primària de Salut Jordi Gol

I, com a abreviatures:
IDIAPJGol (si és escrit) o IDIAP Jordi Gol (si és oral)

L’adreça és:
Gran Via Corts Catalanes, 587, àtic
08007 - Barcelona

Criteris generals
Afiliació dels autors/es a les publicacions científiques

En els informes o qualsevol altre escrit científic han d'aparèixer tots els autors i ha de constar la seva afiliació institucional. En el cas del primer autor això és molt important, ja que la majoria d'informes bibliomètrics es basen en l'afiliació del primer autor (com per exemple el Pubmed).

La correcta assignació del lloc de treball afavoreix la visibilitat dels centres i institucions dins la comunitat científica internacional, així com la fiabilitat d'indicadors bibliomètrics sobre productivitat, impacte, ranking, etc. de països, regions i institucions.

Les afiliacions en general incorporen la institució, seguit de la ciutat i el país. Tot separat per comes, no per punts.

Es recomana incloure el nom del centre en l'idioma original. Incloure el nom traduït a l'anglès és una pràctica comuna entre alguns investigadors per facilitar la visibilitat internacional del centre, tanmateix, només es podria fer si el centre té un nom normalitzat prèviament acceptat per la institució i sempre acompanyant-lo de les sigles corresponents al nom del centre en la llengua original (Per exemple: Universitat Autònoma de Barcelona i Institut Català de la Salut es posaran en català). En el cas de revistes estrangeres, el país es posarà com Spain.

Un autor pot tenir més d'una afiliació. En general, l'afiliació primària dels professionals correspon al seu lloc de treball, després l'institut de recerca sanitària corresponent, la ciutat i el país. També pot haver-hi una tercera adscripció (Universitat, etc.).

D’altra banda, també és interessant disposar del codi ORCID. És un identificador format per 16 dígits basat en la norma ISO 27729:2012. Permet a cada investigador disposar d'un codi d'autor únic, persistent i inequívoc per distingir la seva producció científica de la de la resta d'autors. Pots crear el teu ORCID gratuïtament aqui.

Recomanació per als noms personals

Quan triïs la forma de signar les publicacions, tingues present utilitzar sempre la mateixa signatura en totes les publicacions. A més, moltes bases de dades consideren com a cognom la darrera paraula del nom personal i abreugen els elements restants a la seva inicial. Exemple: el nom “Pol Fernández Pérez” queda incorrectament indexat sota la forma “Pérez, P. F.”. Per tal d’evitar aquest error, inclou un guionet entre aquells elements que la base de dades no ha de separar: Pol Fernández-Pérez.

Noms de pila

Si tens un nom compost (Josep Maria, Anna Maria...), signa les publicacions amb el primer nom complet i la inicial del segon. Així, la base de dades ja no interpreta la inicial del segon nom com un cognom:
Josep M.
Anna M.

Si vols incloure el segon nom, posa un guionet d’unió entre cadascun dels elements per indicar als sistemes d’indexació que tots ells formen part del nom, no del cognom:
Josep-Maria
Anna-Maria
J.-Maria
A.-Maria

Quan el teu nom inclou un guionet entre els elements del nom compost (Jean-Paul), el pots conservar seguint els mateixos criteris anteriors:
Jean-Paul Porcel
Jean-P. Porcel
J.-Paul Porcel

Si el nom compost està unit per partícules, com articles o preposicions (Maria del Carme), millor ometre'ls en la signatura, ja que generen problemes d’indexació i recuperació. Seguint els exemples, utilitza:
Maria C.

Tot i això, si vols mantenir la integritat del nom, posa un guionet d’unió entre cada element per indicar als sistemes d’indexació que tots ells formen part del nom i no del cognom:
Maria-del-Carme
Maria-del-C.
M.-del-Carme

Cognoms Si inclous els dos cognoms a la signatura, pràctica recomanada si tens un primer cognom freqüent, afegeix un guionet entre els dos cognoms per evitar una indexació incorrecta a les bases de dades pel darrer cognom. Així, el guionet indica que el primer cognom no és el segon element d’un nom compost:
Pol Fernández-Pérez

Per mantenir les partícules dels cognoms (articles, preposicions…), inclou un guionet entre ells:
Maria de-Arriba
Pep la-Banda

En aquest cas, els noms seran indexats per aquestes partícules (de Arriba, la Banda...). Per tant, si vols ser indexat pel cognom sense partícula (Arriba, Banda...) l'has d’ometre a la teva signatura:
Maria Arriba
Pep Banda

 Més informació al Manual de ayuda a los investigadores españoles para la normalización del nombre de autores e instituciones en las publicaciones científicas, publicat per la FECYT.

 Criteris d'afiliació dels autors
Professionals de la seu central

Si un professional de la seu central de l'IDIAPJGol és autor, s'identificarà l'IDIAP Jordi Gol. A més, tots els que tinguin la targeta esfera Universitat Autònoma de Barcelona (és a dir, el niu) han de fer constar l'afiliació Universitat Autònoma de Barcelona.

1 Fundació Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol), Barcelona, Spain.

2 Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Spain.

Professionals de les USR

Si es tracta d'un professional d'una USR, es farà constar:

1 Unitat de Suport a la Recerca Metropolitana Nord, Fundació Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol), Mataró, Spain.

Com en el cas anterior dels professionals de la seu central, els professionals que tinguin també el niu, faran constar com a segona afiliació la UAB:

2 Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Spain.

Personal d'atenció primària de l'ICS

Per al personal d'Atenció Primària de l'ICS, es posarà lloc de treball o UP, Direcció d'Atenció Primària i ICS (no es posa la SAP a menys que la SAP sigui la mateixa unitat productiva). Tots els centres d'atenció primària de l'ICS han de posar la doble afiliació fent constar l'IDIAPJGol/USR-IDIAPJGol. L'ICS va crear l'IDIAPJGol perquè gestionés, donés suport i assessorament a la recerca en l'àmbit de primària i per aquest fet és important fer constar la doble afiliació.

Així doncs el model proposat és el següent:

1 Centre d'Atenció Primària... Gerència Territorial de Barcelona, Institut Català de la Salut, Barcelona, Spain.

O bé

1 Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva Gironès – Pla de l'Estany, Direcció d'Atenció Primària.... Institut Català de la Salut, Girona, Spain.

(BCN és Gerència Territorial de Barcelona, la resta de Catalunya són Direccions no àmbits).

2 Fundació Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol), Barcelona, Spain.

Doble filiació amb USR

Si hi ha un professional vinculat a la USR del seu territori (personal alliberat, temps parcial, etc.) es farà constar el centre i la USR i aleshores ja no cal posar l'IDIAPJGol com a segona afiliació, ja que la USR incorpora el nom, com per exemple:

1 Centre d'Atenció Primària ....... Direcció d'Atenció Primària ..... Institut Català de la Salut, ....., Spain.

2 Unitat de Suport a la Recerca .... Fundació Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol), Barcelona, Spain.

Afiliació múltiple

Si un investigador/a ha d’indicar el lligam amb més d’una organització, es recomana emprar una línia separada per a cada afiliació. Això ajudarà a assegurar que la publicació s’identifica correctament a les bases de dades i incideix en la mesura de l’impacte de la recerca. Exemple:

1 Unitat de Suport a la Recerca .... Fundació Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol), Barcelona, Spain.

2 Nom del grup, Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP), Campus Can Ruti, Badalona, Barcelona, Spain.

Altres casos

Si es tracta personal cedit per l'ICS a l'IDIAP Jordi Gol, caldrà posar les dues institucions:

1 Fundació Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol), Barcelona, Spain.

2 Institut Català de la Salut, ....., Spain.

En cas d'hospital universitari es podria també citar:

1 Departament .... Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona, Spain.

Existeixen casos especials de personal que són col·laboradors, professors associats, etc. d'altres universitats. En aquest cas no es posaria la UAB sinó la universitat a la qual està duent la seva tasca docent.

Per a la RICAPPS, primer es posarà l’afiliació de la pròpia institució i en segon o tercer lloc, segons el cas, s’indicarà la de la xarxa així:

Red de Investigación en Cronicidad, Atención Primaria y Promoción de la Salud (RICAPPS)
o
Network for Research on Chronicity, Primary Care, and Health Promotion (RICAPPS)

La resta d’informació, com el codi d’expedient o el nom del grup estarà a finançament juntament amb la menció a l’ISCIII i a la Unió Europea. Recordeu que ja no són fons FEDER, cal indicar “Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU”.

Una possible frase per la secció de finançament seria:

Proyecto financiado por el Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Economia y Competitividad, a través de las ayudas para la creación y configuración de Redes de Investigación Cooperativa Orientada a Resultados en Salud (RICOR), expediente RD21/0016/xxxx, cofinanciada por la Unión Europea – NextGenerationEU.
o
The project received a research grant from the Carlos III Institute of Health, Ministry of Economy and Competitiveness (Spain), awarded on the call for the creation of Health Outcomes-Oriented Cooperative Research Networks (RICOR), with reference RD21/0016/xxxx, co-funded with European Union – NextGenerationEU funds

El CIBER i SCREN ja donen les seves pròpies pautes d'afiliació, que són les següents:

  • SCReN: Plataforma SCReN, UIC IDIAPJGol, Spain
  • CIBER (3 opcions pel CIBERINFEC):
    • CIBERINFEC (recomanada)
    • CIBER de Enfermedades Infecciosas
    • Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Infecciosas.

Consulteu l'apartat Com referenciar el finançament FIS al nostre web.